KhammaouneTVC

Tuesday, 06 August 2019 14:29

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 5/8/2019 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ,ກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ/ຮອງພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ