KhammaouneTVC

Monday, 08 July 2019 14:56

ພິທີຈັດສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າບຳນານ

ວັນທີ່ 5/7/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີພິທີຈັດສົ່ງ ທ່ານ ສົມພົງ ສານຸລາດ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຂົ້າຮັບບຳນານ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ພິທີຈັດສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າບຳນານ