KhammaouneTVC

Monday, 11 February 2019 09:09

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ່ 8-9 ກຸມພາປີ 2019 ໄດ້ມີການສະຫລຸບພາກຮຽນທີ່ 1 ແລະ ເປີດພາກຮຽນທີ່ທີ່ 2 ສົກຮຽນ 2018-2019 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ​ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ,ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ມີບັນດາພະນັກງານຄູ-ອາຈານທັງໜົດຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົ້ດ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ