KhammaouneTVC

Wednesday, 09 January 2019 09:48

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 9/01/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເອົານັກສຶກສາຂອງສາຂາອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລົງຝຶກງານກັບສະຖານປະກອບການ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຝຶກອົບຮົມ