KhammaouneTVC

Wednesday, 05 August 2020 09:20

ສະໝັກເຂົ້າຮຽນ

ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກຮຽນ 2020-2021 ທ່ານສາມາດເລືອກດາວໂລດເອົາຕາມສາຂາຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫັງຈາກຂຽນແລ້ວໄປຍື່ນຄຳຮອງຢູ່ວິທະຍາໄລສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຢູ່ຖະໝົນຈຳປາສັກ,ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ,ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປ
Wednesday, 05 August 2020 09:16

ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮຽນ

ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກຮຽນ 2020-2021 ທ່ານສາມາດເລືອກດາວໂລດເອົາຕາມສາຂາຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫັງຈາກຂຽນແລ້ວໄປຍື່ນຄຳຮອງຢູ່ວິທະຍາໄລສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຢູ່ຖະໝົນຈຳປາສັກ,ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ,ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປ
Wednesday, 29 July 2020 13:01

ການພັດທະນາ

ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ ຄັ້ງວັນທີ 29 - 31 /07/2020 ທີີສຸນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ
Wednesday, 29 July 2020 13:01

ການພັດທະນາ

ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ ຄັ້ງວັນທີ 29 - 31 /07/2020 ທີີສຸນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ
Friday, 24 July 2020 13:27

ຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຮັບສະມາຊິກໃໝ່

ວັນທີ່ 22/07/2020 ຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສາມະຊິກພັກສຳຮອງຈຳນວນ 6 ສະຫາຍ ແລະ ເລື່ອນຈາກສະມາຊິກພັກສຳຮອງຂຶ້ນເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນຈຳນວນ 7 ສະຫາຍ
Thursday, 16 July 2020 09:54

ສ້າງຂະບວນການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈັດຕັ້ງປະທະກະຖາສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ 65 ປີ (20 ກໍລະກົດ 1995-20 ກໍລະກົດ 2020)
Tuesday, 07 July 2020 09:53

ການມີວຽກເຮັດງານທຳ

ວັນທີ່ 7/07/2020 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ແນະນຳໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊາຊີບ ແລະ ສະໝັບສະໝູນການມີວຽກເຮັດງານທຳ ພາຍໄຕ້ໂຄງການ (VTESS) ເຊີ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ໝູພັນ ອຸດສາ ຫົວໝ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Tuesday, 30 June 2020 09:57

ການຮ່ວມມື

ວັນທີ່ 29/06/2020 ທີ່ຫ້ອງສະຫມຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ຄະນະຄູ-ອາຈານຈາກສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໄດ້ລົງມາຕິດຕາມອະດີດນັກສຶກສາ
Monday, 22 June 2020 16:30

ການຮ່ວມມື

ວັນທີ່ 22/06/2020 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ KTVC ໄດ້ມີການບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ສະມາຄົມຮອຍຍີ້ມເດັກ ຂອງຝຣັ່ງ
Thursday, 18 June 2020 13:19

ການຮ່ວມມື

ວັນທິ່ 18/06/2020 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຄງການເວັບໄດ້ມາປະເມີນສະຖານປະກອບການເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບຄູ່
Page 1 of 14
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ