KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ Friday, 11 January 2019 ວັນທີ່ 10/1/2019 ສາມອົງກາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ຊາວໝຸ່ມ,ກຳມະບານ,ແມ່...
ການຝຶກອົບຮົມ ການຝຶກອົບຮົມ Wednesday, 09 January 2019 ວັນທີ່ 9/01/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມ...
ອວຍພອນປີໃໝ່ 2019 ອວຍພອນປີໃໝ່ 2019 Monday, 31 December 2018 ສະບາຍດີປີໃໝ່ ຄ.ສ 2019 Happy New Year 2019 ໃນທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Wednesday, 19 December 2018 ວັນທີ່ 17/12/2018 ທີ່ ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທ...
ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ Monday, 17 December 2018 ວັນທີ່ 17/12/2018 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ- ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Tuesday, 04 December 2018 ວັນທີ 3/12/2018 ຢູ່ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິ...
ການຝຶກອົບຮົມ ການຝຶກອົບຮົມ Friday, 30 November 2018 ວັນທີ່ 30/11/2018 ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້...
You are here: Home